Vida Sidrera 2017


. I Jornada técnica de sidra natural con Sidra D.O.P., Gijón (15/02/17)

. IV Axuntábase de la sidra, Nava (19/03/17)

. Curso de elaboración de sidra casero, en Les Feleches, Siero

. I Jornada de Formación de Sidra d’Escoyeta (27/03/17)

. I Tertulia de Chigre, Gijón (30/03/17)

. VIII Primer sidre l’añu, Gijón (13-16/04/17)